Professionelle Electrolux vaskerimaskiner klarer alle opgaver. Kombineres disse med sæbedosering fra Sealed Air, Diversey Care og vandbehandling fra BWT (Best Water Technologies), så er I sikre på, at vaske- og tørreresultaterne lever op til de strengeste krav inden for hele sundheds og plejeområdet.


FORORD i Sundhedsstyrelsens vejledning.

Denne vejledning er blevet til efter ønske fra forskellige dele af sundheds- og plejesektoren og henvender sig til ledelse og personale inden for hele sundheds- og plejeområdet.

Vejledningens overordnede formål er at reducere forekomsten af infektioner hos både patienter/borgere og personale i sundheds- og plejesektoren.

Sundhedsstyrelsen ønsker med vejledningen at sikre et ensartet sundhedsfagligt grundlag for sundheds- og plejepersonalets brug af arbejdstøj samt at anvise i hvilke situationer egentlig arbejdsdragt (”uniform” eller kittel) bør benyttes.

Da begreber vedrørende arbejdstøj kan opfattes meget forskelligt, defineres de brugte begreber indledningsvis i vejledningen. Der bruges således begreberne arbejdstøj, arbejdsdragt, udendørs arbejdsdragt, overtøj samt personlige værnemidler.

Hernæst beskrives det sundhedsfaglige grundlag for regelsættet, der er uddybet i et særligt bilag, som kan læses på Statens Serum Instituts hjemmeside.

Sundhedsstyrelsen opstiller tre generelle hygiejniske krav, der bør være opfyldt for alle ansatte, der har kontakt med patienter/borgere, deres udskillelser eller deres nærmiljø, nemlig at de ansatte 1) har let adgang til at udføre korrekt håndhygiejne, 2) bærer tøj med korte ærmer og 3) har let adgang til at kunne bruge relevante personlige værnemidler.

Selve regelsættet handler om, hvem, herunder hvornår og hvor, der bør bruge arbejdsdragt, samt hvordan arbejdsdragten udformes, bruges og behandles, herunder vaskes. Arbejdsdragt bør stilles til rådighed af arbejdsgiver på følgende arbejdssteder: sygehuse, plejeboliger/centre og lignende bosteder, hjemmesygepleje, hjemmepleje, ambulancetjeneste samt klinikker, hvor arbejdsprocedurer kræver tæt kontakt med patienter/borgere, eller hvor der regelmæssigt er brug for personlige værnemidler i forbindelse med patientkontakt (fx tandlægeklinikker og kirurgiske klinikker).

Det er Sundhedsstyrelsens ønske, at anvisningerne så hurtigt som muligt efterleves, dog kan nyanskaffelse af arbejdsdragter, der lever op til vejledningens anvisninger, afvente arbejdsstedets førstkommende nye indkøbsaftale for arbejdsdragter. Arbejdsgiverne skal i denne forbindelse være opmærksomme på, at der skal være et rimeligt opsigelsesvarsel i forhold til at fratage personalet et overenskomstfastsat tillæg til dækning af slitage og vask af eget tøj ved indførelse af arbejdsdragter udleveret af arbejdsgiver.

Vejledningen træder i kraft 8. juni 2011
Jean Hald Jensen
Konstitueret enhedschef

7.4 i Sundhedsstyrelses vejledning

Alle delprocesser beskrives meget detaljeret i ”Styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren: Del 8: Krav til vask og håndtering af tekstiler til flergangsbrug” og bør anvendes i forbindelse med kvalitetssikring af hele processen (se afsnit om standarder).

For at overholde standardkrav kræves vask ved mindst 80 °C i 10 minutter eller en desinfektionsmetode med samme effekt.

I tandlægeklinikker og andre mindre klinikker i primærsektoren kan evt. anvendes 60 °C, hvilket dog kræver længere vasketid, dvs. min. 1 time, og ingen genbrug af vaskevand.

Dokumentation for renholdelse af arbejdstøj i et privat hjem anses ikke for at være mulig.


Ingen husholdningsmaskiner kan leve op til ovenstående krav. Vi kan endda dokumentere, at vasketemperatur og –tid overholdes på Professionelle Electrolux vaskemaskiner.

Maskiner – overholder sundhedsstyrelses vejledning af 8. juni 2011


Dimensioneret for 1 – 2 programgennemløb/dag – 8 kg

MyPro Washer & Dryer

Prisbillige robuste maskiner med professionelle programmer og udløbspumpe til mindre vaskerier. Levetid 7.500 programforløb.

Professionelle maskiner - 6 kg

W555H & T5130

Professionelle maskiner til mindre klinikker og saloner

 • Ideelle i kliniker og saloner, hvor der skal vaskes tekstiler for 1 – 8 personer.
 • W555H leveres både med udløbsventil og afløbspumpe, så maskinen f.eks. kan installeres under et bord i højde med et køkkenbord.
 • T5130 leveres både som aftrækstumbler og kondenstumbler. Kondenstumbleren kan let placeres ved siden af vaskemaskinen, eller stables oven på i sikker stabelramme

Professionelle maskiner – 7 & 8 kg

W565H & W575H

Professionelle maskiner til større enheder, f.eks. privat hospitaler.

 • Ideelle på f.eks. privathospitaler med mange personer.

Professionelle maskiner – 10 kg

W5105H

Professionelle maskiner til større enheder, f.eks. privat hospitaler.

 • Ideelle på f.eks. privathospitaler med mange personer.

Tumblere

Dimensioneret for mere end 4 programgennemløb/dag – 7, 8 og 10 kg vaskemaskiner

T5190 – 10 kg

Professionelle maskiner til alle vaskerier.

 • Fås både for El., by- og naturgas.
 • Dørhængsler kan flyttes så tumbler er enten højre eller venstre hængslet.
 • Nem adgang til vitale dele fra top og bagside.

T5190LE – 10 kg

Professionelle maskiner til alle vaskerier.

 • Unik Electrolux varmepumpe tumbler med ekstremt lavt energiforbrug.
 • Anvender ikke aftræk og lufttilførsel til vaskeriet. Billig installation.
 • Bruger kun ca. 33 % af den El. som en traditionel tumbler i samme størrelse.
 • Restfugtighedsstyring (RM) for et præcist tørre resultat og lavt energiforbrug.
 • Varmepumpen er placeret i en boks, der let kan trækkes ud af tumbleren og hurtig og adgang til varmepumpen

Booking og betalingssystemer til alle typer maskiner

Vandbehandling

Skån jeres tekstiler, vaskemaskiner og afløb

Billig og effektiv beskyttelse mod kalk

Vaskerier med 1 – 4 vaskemaskiner

Vaskerier med flere vaskemaskiner end 4

Doseringssæbe

Sealed Air & Diversey Care doseringssæbe

Med Svanemærket, uparfumeret og farveløse produkter fra Divesey Care, får I en miljørigtig løsning, hvor overdosering med sæbe, skyllemiddel m.m. ikke forekommer.

CLAX Plus G

Komplet, flydende enzymatisk vaskemiddel specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs-, hospitals- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier.

CLAX Sonril lite G

Blegemiddel baseret på brintoverilte specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier.

CLAX Deosoft Sensitive

Tekstilskyllemiddel uden farve og parfume, specielt fremstillet til anvendelse på erhvervs- og plejehjemsvaskerier samt mønt- og boligvaskerier.

CLAX Deosoft Sensitive

Vaskepulver med enzymer, spraytørret. Velegnet til alle tøjsorteringer. Driftssikker i alle typer sæbeautomater.

Kemikalie opbevaring

Skræddersyede løsninger